Symboliczne wkopanie łopaty pod budowę boiska wielofunkcyjnego w Sopocie

W dn. 04.10.2013r. Prezydent Sopotu Jacek Karnowski w towarzystwie radnych Miasta Sopotu

Piotra Kurdziela i Piotra Bagińskiego, sopockiej młodzieży oraz zaproszonych gości dokonał symbolicznego

wkopania łopaty pod budowę boiska wielofunkcyjnego w Sopocie na ul.23 Marca 95.

 

Budowa boiska ze sztuczną trawą na stadionie sopockiego MOSiR-u jest jednym z projektów

wybranych przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego. Łączny koszt to około 1,2 mln.

złotych. Wykonawcą inwestycji jest „ Panorama Obiekty Sportowe” Sp. z.o.o z siedzibą w Piasecznie.

Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni, ogrodzenia, oświetlenia, odwodnienia oraz zasadzenia zieleni. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca lutego 2014 roku.

 

Boisko będzie miało charakter boiska bocznego i w połączeniu z istniejącą już pełnowymiarową płytą

trawiastą stworzy bazę do realizacji gier zespołowych i propagowania nowej dyscypliny - tchoukball.

Z boiska będą mogli korzystać najmłodsi mieszkańcy Sopotu, młodzież, osoby starsze jak i

zorganizowane grupy. Będą tu również rozgrywane turnieje i zawody międzyszkolne.