BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „TROPEM WILCZYM”

 

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2. Edukacja i promocja święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych

3. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.

 

II. ORGANIZATORZy:

1. Organizatorem Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie, Zespół Szkół Handlowych w Sopocie i Fundacja Wolność i Demokracja

2. Honorowym patronem imprezy jest Prezydent Miasta Sopotu.

 

III. TERMIN I MIEJSCE:

1. Bieg odbędzie się 1 marca 2015 roku w Sopocie na ścieżkach leśnych w okolicach Opery.

2. Start zawodników nastąpi o godz.12.00 z parkingu leśnego przy Operze.

3. Długość trasy wynosi 1963 metry. Określony dystans biegu związany jest z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego / 1963 r.- Józef Franczak/.

4. Poglądowa mapka biegu znajduje się t u t a j     OŚ CZASU BIEGU

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Bieg jest wydarzeniem bez rywalizacji sportowej. W biegu może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek.

2. Każda osoba startująca w biegu musi być zweryfikowana w Biurze Zawodów.

3. Biuro zawodów będzie się mieścić w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie ul. Kościuszki18/20 w terminie:

28 luty 2015 w godzinach 11.00 – 18.00

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są poprzez formularz zgłoszeniowy:  http://elektronicznezapisy.pl/events/1635/starts/new

2. W biegu obowiązuje limit 500 uczestników

3. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 27 luty 2015 roku lub wcześniejszego wyczerpania limitu uczestników

4. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy i oraz uiszczenie opłaty startowej

5. Opłata startowa za udział w biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wynosi:

- pierwsze 250 osób zarejestrowanych i opłaconych 10 złotych

- kolejne zgłoszenia zarejestrowane i opłacone do wyczerpania limitu 20 złotych

- ewentualne zgłoszenia 28 lutego w Biurze Zawodów 30 złotych

6. Podczas odbioru pakietu startowego dnia 28 luty 2015 zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych

7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:

- numer startowy z logiem Patrona biegu w Sopocie „INKI”

- pamiątkową koszulkę

- pamiątkowy medal na mecie biegu

- worek

- pakiet edukacyjny

- gadżet niespodzianka

- ciepła herbata

- kuchnia polowa

8. Każdy uczestnik biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest zobligowany do biegu w koszulce w ramach pakietu startowego z numerem startowym umiejscowionym na z przodu na wysokości klatki piersiowej

9. Dodatkową atrakcją biegu będzie pokaz grupy historyczno-rekonstrukcyjnej o godz.11.00 i po biegu wspólne złożenie kwiatów pod pomnikiem „INKI” w Sopocie.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin

2.Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu

3. Wszystkich uczestników będzie prowadził quad z sędzią zawodów

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy

5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Bieg będzie upamiętnieniem Danuty Siedzikówny „ Inki” w związku

z nadaniem imienia Technikum Nr 1 w Sopocie

 

Patroni medialni:

- TVP Oddział Gdańsk

- Radio Gdańsk

- Pomorska TV

- Portal Trojmiasto.pl