W środę 11 listopada.2015 r. w Sopocie, tradycyjnie na plaży

(obok Restauracji & Pubu "Bulaj" na wysokości Al. Franciszka Mamuszki nr 22),
odbędzie się otwarty turniej łucznictwa tradycyjnego "Parada Łuczników Dnia
Niepodległości ".


Początek turnieju o godz. 11.11 (słownie: jedenastego jedenastego o
jedenastej jedenaście)

Organizator; Konfraternia Smorgońskiej Akademii przy wsparciu Miejskiego
Ośrodka  Sportu i Rekreacji w Sopocie, Oliwska Drużyna Najemna "Inogici",
Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego ,

Impreza ma charakter rekreacyjny, tradycyjny, nie datowany. Turniej jest
turniejem otwartym. Uczestników obowiązuje, zależnie od aury (nie dajmy się
zwariować), strój tradycyjny swobodnie wybrany w przedziale od IX do XVII w.
- zaleca się strój XIII-XV w. i dostosowany do używanego przez uczestnika
sprzętu i wyposażenia.

Wymagania co do akcesoriów łuczniczych:

ŁUKI: Dopuszcza się wszelkie łuki tradycyjne oraz łuki historyczne i
rekonstrukcje łuków historycznych. Nie dopuszcza się łuków bloczkowych (typu
compound), ani łuków wyczynowych. Naciągów łuków się nie limituje.

Niedozwolone są jakiekolwiek celowniki nienaturalne. Nie dopuszcza się
celowników i oprzyrządowania wystającego poza obrys majdanu i ramion łuku.
Dozwolona jest podpórka pod strzałę: drewniana, rogowa, skórzana, z włosia
lub inna.

STRZAŁY: Promienie strzał mogą być wyłącznie drewniane, a lotki z materiałów
naturalnych: piór, skóry, pergaminu, papieru. Dopuszcza się groty metalowe
wszelkiego typu, również toczone, a ponadto z kamienia lub rogu. Osady w
promieniu lub z materiałów naturalnych.
Inny sprzęt może zostać dopuszczony decyzją sędziego, jednak wynik będzie
podany poza klasyfikacją.

Nie zalicza się trafień strzałą, która nie pozostała w tarczy w momencie
trafienia. W przypadku oddania większej liczby strzałów, aniżeli
przewidziana dla danej konkurencji; uczestnikowi odejmuje się stosowną
liczbę strzał według największej liczby punktów za dana strzałę. Nie wolno
oddawać dodatkowych strzałów, jeśli po podejściu do tarczy okaże się, że
uczestnik oddał mniejszą liczbę strzałów, aniżeli przewidziane dla danej
konkurencji. W przypadku wątpliwości liczbę punktów za dane trafienie
zalicza się zawsze na korzyść uczestnika, choćby strzała nawet w
najmniejszym stopniu dotykała tarczy z większą liczbą punktów.

Obowiązuje fundamentalna zasada życzliwości wobec uczestników turnieju oraz
interpretowania postanowień regulaminu wyłącznie na korzyść uczestnika.
Jednak decydujące zdanie ma Sędzia główny turnieju i od jego decyzji nie ma
odwołania.
Ze względów bezpieczeństwa uczestnicy mogą być poddani wstępnym eliminacjom.


W trakcie Parady Łuczników Dnia Niepodległości zostanie rozegrany jeden
turniej.

Plan ramowy Parady Łuczników:

10.30 Zapisy zawodników i przygotowanie miejsca

11.11 Rozpoczęcie turnieju

14.50 Zakończenie strzelania

15.15 Odczytane wyników strzelań

15.30 Zakończenie turniejuKonkurencje:

Strzelanie proste 20m ; 8 strzał

Strzelanie partyjskie 35m ; 8 strzał

Strzelanie proste 25m; 8 strzał

Strzelanie proste 40m; 8 strzał

Strzelanie na czas: 25m, 40 sekund, nieograniczona ilość strzał.

Wybór koloru: zalicza się trafienie w wybrany kolor, 20m - 8 strzał

Strzelanie scytyjskie 20m - 8 strzał

Strzelanie proste 35m - 8 strzał

Królewskie cofanie: po jednej strzale z każdego z dystansów, począwszy od 20
metrów, odchodząc od tarczy co 5 metrów.