BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH „TROPEM WILCZYM”

28 LUTY 2016 na dystansie 1963 metrów

REGULAMIN

 

I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU

1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

2. Edukacja i promocja święta Pamięci Żołnierzy Wyklętych

3. Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu.

 

II. ORGANIZATORZY:

1. Organizatorem Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie, Zespół Szkół Handlowych w Sopocie i Fundacja Wolność i Demokracja

2. Honorowym patronem imprezy jest Prezydent Miasta Sopotu.

 

III. TERMINI MIEJSCE:

1. Bieg odbędzie się 28 lutego 2016 roku w Sopocie na ścieżkach leśnych w okolicach Opery Leśnej

2. Start zawodników nastąpi o godz.12.00 z parkingu leśnego przy Operze

3. Długość trasy wynosi 1963 metry. Określony dystans biegu związany jest z rokiem śmierci ostatniego żołnierza wyklętego / 1963 r.- Józef Franczak pseudonim Lalek/

4. Poglądowa mapka biegu znajduje się na stronie www.mosir.sopot.pl

 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA:

1. Bieg jest wydarzeniem historycznym bez rywalizacji sportowej. W biegu może wziąć udział każda osoba bez względu na wiek.

2. Każda osoba startująca w biegu musi być zweryfikowana w Biurze Zawodów

3. Biuro zawodów będzie się mieścić w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie ul. Kościuszki18/20 w terminie:

27 luty 2016 w godzinach 10.00 – 18.00

 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

1. Zgłoszenia do biegu będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.mosir.sopot.pl- link do zapisów: http://nowe.elektronicznezapisy.pl/event/114/signup.html

2. W biegu obowiązuje limit 500 uczestników

3. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 26 luty 2016 roku lub wcześniejszego wyczerpania limitu uczestników

4. Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy i oraz uiszczenie opłaty startowej

5. Opłata startowa za udział w biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych wynosi:

- pierwsze 250 osób zarejestrowanych i opłaconych 15 złotych

- kolejne zgłoszenia zarejestrowane i opłacone do wyczerpania limitu 25 złotych

- ewentualne zgłoszenia 27 lutego w Biurze Zawodów 50 złotych

6. Podczas odbioru pakietu startowego dnia 27 luty 2016 zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych

7. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzymuje:

- numer startowy z logiem Patrona biegu w Sopocie „INKI”

- pamiątkową koszulkę z wizerunkiem patrona biegu

- pamiątkowy medal

- opaska

- torba papierowa

- pakiet edukacyjny

- ciepła herbata

- kuchnia polowa

8. Każdy uczestnik biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest zobligowany do biegu w koszulce w ramach pakietu startowego z numerem startowym umiejscowionym na z przodu na wysokości klatki piersiowej

9. Dodatkową atrakcją biegu będzie pokaz grupy historyczno-rekonstrukcyjnej o godz.11.00 i po biegu wspólne złożenie kwiatów pod pomnikiem „INKI” w Sopocie.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Wszystkich uczestników biegu obowiązuje niniejszy regulamin

2.Organizator zapewnia opiekę medyczną na mecie biegu

3. Wszystkich uczestników będzie prowadził quad z sędzią zawodów

4. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy

5. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.