Regulamin Biegu Mini Malucha, Malucha i Młodzieżowego

 

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie

2. Współorganizatorem jest Gmina Sopot i Ergo Arena

3. Honorowym patronem imprezy jest Prezydent Miasta Sopot.

4. Bieg odbywa się z okazji II rocznicy organizacji przez Sopot Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce na Ergo Arenie.

II. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu wśród dzieci i młodzieży.

2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Sopotu i Trójmiasta.

3. Promocja Gminy Sopot 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Biegi odbędą się w dniu 12 marca 2016

2. Start zawodników biegu „Mini-Malucha” , „Malucha” i „ Młodzieżowego”:

Start uczestników biegu „ Mini-Malucha” nastąpi na Placu Kuracyjnym o godz.10.00

Start uczestników biegu „ Malucha” nastąpi na Placu Kuracyjnym o godz. 10.15

Start uczestników biegu „Młodzieżowego” nastąpi na Placu Kuracyjnym o godz. 10.30

3. Meta biegów będzie się znajdowała w miejscu startu na Placu Kuracyjnym przy molo.

4. Poglądowa mapka biegów znajduje się na stronie internetowej www.mosir.sopot.pl

5. Długość trasy wynosi 200 metrów dla biegu „Mini-Malucha” , 500 metrów dla biegu „Malucha”. W biegu „Młodzieżowym” długość trasy wynosi około 1000 metrów.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. W Biegu „Mini-Malucha” może wziąć udział dziecko w wieku 3-5 lat – rocznik 2013-2011, w biegu „ Malucha ”może wziąć dziecko w wieku 6-8 lat rocznik 2010-2008, w biegu „Młodzieżowym” dziecko w wieku 9-15 lat - rocznik 2007-2001 i rocznik 1999 urodzony po 12 marca pod warunkiem dokonania zgłoszenia z podpisem rodzica lub nauczyciela.

2. Organizatorzy przygotowali pulę 500 osobo startów. Decyduje kolejność zgłoszeń i rejestracji na stronie www.mosir.sopot.pl

3. Wszyscy zawodnicy startujący w BIEGU „Mini-Malucha”„Malucha” i „Młodzieżowego” muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić na sali gimnastycznej Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie ul. Kościuszki 18/20 i będzie czynne:

- 11 marca 2016 (piątek) w godzinach 14:00-19:00 oraz w biurze zawodów na Placu Kuracyjnym 12 marca w godz. 9.00 10.00.

4. Podczas weryfikacji zawodnicy powinni posiadać legitymację szkolną celem weryfikacji danych osobowych oraz wieku i zgodę rodziców lub opiekuna prawnego na udział w biegu.

5. Organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie OC. 

V. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

1. Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.mosir.sopot.pl Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, rok urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji.

2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 8 marca 2016. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu 500 miejsc, zapisy zostaną zamknięte.

3. Start dla dzieci i młodzieży jest bezpłatny.

9. W uczestnictwa w biegu każdy uczestnik otrzymuje:

- numer startowy

- medal na mecie. 

VI. NAGRODY I KLASYFIKACJE WIEKOWE, DYSTANSE

1. Zdobywcy miejsc I - III w każdej kategorii wiekowej dziewcząt i chłopców otrzymują statuetki i nagrody.

Kategorie wiekowe:

BIEG MINI MALUCHA i MALUCHA

  • 3-5 lat rocznik 2013 – 2011 – 200 metrów

  • 6-8 lat rocznik 2010 – 2008 – 500 metrów

BIEG MŁODZIEŻOWY

  • 9-12 lat rocznik 2007 – 2004

  • 13-15 lat rocznik 2003 – 2001 plus rocznik 2000 po 12 marca.

Dystans około 1000 metrów.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników biegu „Mini-Malucha”, „Malucha” i „Młodzieżowego” obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

3. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.

4. Organizator zapewnia szatnie.

5. Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w trakcie imprezy.

6. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.