Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sopocie
81-731 Sopot, ul. Bitwy pod Płowcami 67 C
 

Kontakt ...

 

 

Sekretariat: 58-550-12-15

 

Dział Sportowy: 58-765-9395,

 

Dział Techniczny: 58-765-9398,

 

Kadry: 58-765-9399

 

Księgowość: 58-765-9390, 58-765-9393, 58-765-9394

 

Kasa: 58-770-2912

 

Kryta pływalnia: 58- 551-68-42

Bosmanat:     797 479 409

 

 

 

Maile:

Dział sportowy:  sport.mosir@use.pl

 

Dział księgowości: finanse.mosir@use.pl

 

Sekretariat: irena.mosir@use.pl

 

Dyrektor: dyrektor.mosir@use.pl

 

Dział techniczny: dztech.mosir@use.pl


Dział kadr: kadry.mosir@use.pl

 

Kryta pływalnia: plywalnia.mosir@use.pl

kierownik molo: darekmolosopot@wp.pl

bosmanat: bosmanat.mosir@use.pl

 

Inspektor Ochrony Danych (IOD): iod.mosir@use.pl

 

 

NIP: 585-000-11-70

97 1020 1811 0000 0502 0373 0074

PKO BP S.A.

 

 

UWAGA!

Od dnia 1 marca 2014r. następuje zmiana organizacji poboru opłaty uzdrowiskowej. Pobraną opłatę należy wpłacać na rachunek Urzędu Miasta Sopotu nr 84 1160 2202 0000 0000 6194 7954.

Fakturę/rachunek za inkaso opłaty uzdrowiskowej należy wystawiać na Gminę Miasta Sopotu

Informacji dot.: opłaty uzdrowiskowej można uzyskać kontaktując się z UMS pod numerami telefonów: 58 521-36-48 oraz 58 521- 36- 16.

 

MOSiR - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką budżetową Gminy Miasta Sopotu realizującą zadania zgodnie ze statutem uchwalonym przez Radę Miasta Sopotu.

Dyrektor MOSiRu Sopot

Marcin Wargin
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sopocie